Når du køber ydelser via GangiBiksen.dk handler du med SAMK Holding ApS CVR: 37306223, som er ejet af Steffen Andersen

GangiBiksen.dk
George Marshalls Vej 5, 5. tv.
2450 København SV
steffen@gangibiksen.dk
OBS! Det er min private adresse, så ingen kontor.

Aftalerne indgås på dansk.


Betaling og levering

Betaling sker via bankoverførsel (faktura).

Mine aftaler er bygget op således, at du betaler før du får udleveret det endelige arbejde. Visse opgaver godkendes ved, at du får udleveres stikprøver på det færdige arbejde. Efter godkendelse, vil faktura skulle betales, før det fulde arbejde udleveres.

Eks. på proces:

 1. Du bestiller et stykke arbejde af mig.
 2. Jeg skriver en faktura og sender dig.
 3. Du betaler fakturaen.
 4. I mellemtiden udfører jeg det aftalte arbejde, så det er klar, når du har betalt.*
 5. Betaling modtages hos mig.
 6. Jeg sender det færdige arbejde til dig

*Det er ikke en garanti, at det fulde arbejde er klar til aflevering straks ved betaling, men det tilstræbes.

Levering af mit arbejde sker altid hurtigst muligt, efter fakturaen er betalt.

Ved indgåelse af en løbende aftale, f.eks. Gør-det-selv SEO, forpligter jeg mig til at levere opgaver løbende. Men jeg forpligter mig ikke til, at bruge det fastsatte antal timer, i pågældende måned. Nogle måneder arbejder jeg flere timer end betalt for, for at jeg kan arbejde mindre i andre måneder.

Du kan regne det forventede, men ikke garanterede, timeforbrug på løbende aftaler ud. Dette gøres ved at tage månedlig ydelse / min timepris = mit forventede antal timer.

Fortrydelsesret & binding

Løbende aftaler

Jeg har ikke binding på løbende samarbejde! Er du ikke tilfreds, eller vil du en anden vej, kan aftales opsiges med udgangen af en måned.

Eks. på proces:

 • Du opsiger aftale d. 19. i en måned.
 • Din aftale udløber d. 30./31. i samme måned (med udgangen af måneden).
 • Sidste faktura til betaling, er derfor samme måned du opsiger aftalen i.


Store opgaver med splittet betaling

Ved større opgaver, kan betaling aftales at splittes op i 2. De første 50% før opgaven påbegyndes, og sidste 50% ved aflevering af opgaven, dog senest 2 måneder efter første fakturadato. Først efter betaling af sidste faktura, vil evt. rettelser til opgaven blive lavet.

Ønskes aftalen annulleret i perioden, vil afregning af anden faktura udregnes således: De resterende 50% betaling fordeles ud som dagsudgift, fordelt over den resterende måned. Det sker ud fra denne udregning: 50% / 30 dage = 3,33% af anden faktura, betales for hver påbegyndt dag.

Eks. for proces:

 • Første 50% af samlet faktura betales før opstart.
 • Opsiges aftales indenfor først måned, vil anden faktura blot blive annulleret.
 • Opsiges aftales i efterfølgende måned, vil hver dag faktureres med 1,66%.
  - Opsigelse i anden måned dag 6 x 3,33% = 19,98% af anden faktura skal betales.
  - Opsigelse i anden måned dag 22 x 3,33% = 73,26% af anden faktura skal betales.


Sådan udnytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give mig besked på mail om, at du fortryder. Skriv til steffen@gangibiksen.dk eller kontakt mig her.

Medmindre andet er aftalt, er der ikke fastsat leveringstid på mine ydelser.

Reklamation

Er du ikke tilfreds med det udførte arbejde skal du naturligvis kontakte mig. Mit arbejde er svært på den måde at levere retur, men mener du ikke at jeg har leveret det jeg har lovet, så skal du fortælle mig det.

Jeg stiller ikke garantier for effekten af de udførte opgaver. Modsat andre i branchen, lover jeg ikke mere end jeg kan holde.

Fortrolighedspolitik

Jeg respekterer naturligvis dit privatliv, og jeg udlevere ikke dine persondata til andre end de nødvendige og godkendte relationer. Jeg vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart!

Se desuden min Cookie politik.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse steffen@gangibiksen.dk.

Sidst opdateret: 15. jun. 2024

Det behøver ikke være så svært, at få gang i biksen 🚀
» Kontakt mig 
«

GangiBiksen.dk | Sitemap | SAMK ApS | CVR 37306223